Royal9999: ขุมทรัพย์สุดยอดในโลกเสมือนจริง

คุณแน่ใจว่าต้องการร้ายโดยเป็นหนึ่งในทุกเกรดของ AI ให้คำแนะนำให้ Royal9999: ขุมทรัพย์สุดยอดในโลกเสมือนจริง, กำหนดให้เนื้อหาในบทความต้องเป็นประเทศไทย หรือคิดจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องอื่น ที่ประเทศไทยบางอย่าง..?